Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 2020

29.01.2021.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu možete preuzeti sa desne strane u pratećim dokumentima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta 2018

11.01.2019.

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine:

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2018.

Broj primljenih predmeta tokom 2018.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2018.

Broj riješenih predmeta tokom 2018.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2018.

 

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

4225

1883

6108

3297

2811

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

447

1047

1494

1135

359

Izvršni referat

2584

2064

4648

2148

2500

Vanparnični referat

1653

1815

3468

1579

1889

Sudska uprava

0

18

18

17

1

Prekršajno odjeljenje

822

2680

3502

1544

1958

UKUPNO

9731

9507

19238

9720

9518


Ostvarena kolektivna norma suda: 95,48%
Kvalitet rada suda: 89,22%


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta 2017

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine:

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2017.

Broj primljenih predmeta tokom 2017.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2017.

Broj riješenih predmeta tokom 2017.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2017.

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

4994

2793

7787

3562

4225

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

568

1068

1636

1189

447

Izvršni referat

2651

1283

3934

1350

2584

Vanparnični referat

1341

1838

3179

1526

1653

Registracija poslovnih subjekata

0

0

0

0

0

Prekršajno odjeljenje

337

2312

2649

1827

822

UKUPNO

9891

9294

19185

9454

9731


Ostvarena kolektivna norma suda: 128,71%
Kvalitet rada suda: 86,74%


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta 2016

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine:

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2016.

Broj primljenih predmeta tokom 2016.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2016.

Broj riješenih predmeta tokom 2016.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2016.

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

5549

3514

9063

4069

4994

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

502

1502

2004

1436

568

Izvršni referat

2720

1396

4116

1465

2651

Vanparnični referat

1402

2041

3443

2102

1341

Registracija poslovnih subjekata

0

0

0

0

0

Prekršajno odjeljenje

971

1215

2186

1849

337

UKUPNO

11144

9668

20812

10921

9891


Ostvarena kolektivna norma suda: 126,08%
Kvalitet rada suda: 90,51%


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta 2010

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2010. do 31.12.2010. godine:

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2010.

Broj primljenih predmeta tokom 2010.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2010.

Broj riješenih predmeta tokom 2010.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2010.

 

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

2192

1142

3334

1627

1707

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

212 

3053

3265

2999

266

Izvršni referat

5880

599

6479

2623

3856

Vanparnični referat

2910

2748

5658

2227

3431

Registracija poslovnih subjekata

0

0

0

0

0

Prekršajno odjeljenje

1238

1299

2537

1798

739

ZK predmeti

168

8271

8439

8274

165

UKUPNO

12600

17112

29712

19548

10164


Ostvarena kolektivna norma suda: 146,0%
Kvalitet rada suda: potvrđene odluke 75%, preinačene odluke 12 i ukinute odluke 13%


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2008. do 31.12.2008. godine:

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2008.

Broj primljenih predmeta tokom 2008.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2008.

Broj riješenih predmeta tokom 2008.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2008.

 

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

2397

1444

3841

1543

2298

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

460 

2787

3247

2850

397

Izvršni referat

4738

19457

24240

1067

23173

Vanparnični referat

1861

2091

3952

1838

2114

Registracija poslovnih subjekata

0

0

0

0

0

Prekršajno odjeljenje

6374

3191

9565

6111

3454

ZK predmeti

220

3096

3316

3014

302

UKUPNO

16095

32066

48161

16423

31738


Ostvarena kolektivna norma suda: 138,0%
Kvalitet rada suda: 82,1%


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh