• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  14.08.2019.

  Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju a saglasno podacima iz službene evidencije. Tako izdata uvjerenja imaju snagu javne isprave.

  Osnovni sud u Prijedoru izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

  • uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  • uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
  • uvjerenje za učešće na tenderu.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

  Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).

  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se u kancelariji na koju stranke upućuje službenik na šalteru informacija, zavisno od toga koje se uvjerenje traži.

   

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Osnovni sud izdaje uvjerenje da se protiv fizičkog ili pravnog lica koje podnosi zahtjev ne vodi krivični postupak pred sudovima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i Sudu Bosne i Hercegovine.

  Ovo uvjerenje izdaju osnovni sudovi u Republici Srpskoj bez obzira na prebivalište fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica ili boravište stranog lica koje podnosi zahtjev.

  Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka za fizičko lice se podnosi na obrascu br. 6. a zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka za pravno lice se podnosi na obrascu br. 7 čija sadržina i forma su propisani Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 9/14, 71/17, 67/18 i 6/19) a nalaze se u prilogu.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se nakon što se provjerom u bazi podataka u CMS utvrdi da se protiv fizičkog, odnosno pravnog lica ne vodi krivični postupak pred naprijed navedenim sudovima i izdaće se na obrascima čija je sadržina i forma propisana Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 9/14, 71/17, 67/18 i 6/19); tačnije Obrazac br. 8a-Uvjerenje za fizičko lice i Obrazac 9a-Uvjerenje za pravno lice a nalaze se u prilogu.

  Ako se utvrdi da se vodi postupak sud će izdati uvjerenje koje pored ličnih podataka podnosioca zahtjeva odnosno osnovnih podataka pravnog lica sadrži i podatke o nazivu suda pred kojim se vodi krivični postupak, broj krivičnog predmeta i zakonski naziv djela i uvjerenja se izdaju na sljedećim obrascima: Obrazac 8b-Uvjerenje za fizičko lice i Obrazac 9b-Uvjerenje za pravno lice koja se nalaze u prilogu.

   

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da se protiv vas ne vodi prekršajni postupak pred Osnovnim sudom u Prijedoru.

  Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja se preuzima u pisarnici prekršajnog odjeljenja, soba 4, prizemlje suda gdje se u dogovoru sa radnicima pisarnice određuje način preuzimanja uvjerenja.

  Uredno predani zahtijevi obradiće se istoga dana.

  Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).

  * pogledati oslobađanje od plaćanja takse

   

  Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti od strane Osnovnog suda u Prijedoru.

  Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici prekršajnog odjeljenja, soba 4, prizemlje suda gdje se u dogovoru sa radnicima pisarnice određuje način preuzimanja uvjerenja.

  Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).

  * pogledati oslobađanje od plaćanja takse

   

  Uvjerenja za učešće na tenderu

  Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

  Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda.

  Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).

  * pogledati oslobađanje od plaćanja takse

  • 1 - 1 / 1
  • 1