• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Razgledanje spisa

  Kako pristupiti predmetima suda putem interneta?

  Osnovni sud u Prijedoru obaviještava stranke i javnost da se prilikom izdavanja jedinstvenog pristupnog koda za uvid u predmete putem interneta (JPK), sudska taksa naplaćuje samo u slučajevima kada stranka traži dostavljanje JPK-a putem pošte.

  Jedinstveni pristupni kod za uvid u predmete putem interneta (JPK) se ne izdaje za krivične i prekršajne predmete. 

  Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS), članom 77. propisano je da se pristupni kod izdaje automatski prilikom pokretanja sudskog postupka, odnosno u pisarnici suda na zahtjev stranke, te da stranke koje podneske sudu dostavljaju poštom ili elektronski, mogu podnijeti zahtjev da im se pristupni kod dostavi na isti način. U slučajevima kada stranke lično preuzimaju JPK u pisarnici suda, ne naplaćuje se sudska taksa, niti su stranke obavezne da popunjavaju zahtjev za izdavanje pristupnog koda. Stranke su obavezne da radnicima ovlaštenim za izdavanje JPK-a omoguće identifikaciju putem ličnih isprava, odnosno dostavljanjem punomoći za pravna lica.

  Članom 80d. stav 1.i 2. Pravilnika o CMS-u, definisana je obaveza stranke da prilikom dostavljanja zahtjeva za izdavanje JPK-a i zahtijevanja njegovog dostavljanja putem pošte, sudu dostavi i dokaz o uplati takse predviđene Zakonom o sudskim taksama koji se primjenjuje u sudu koji izdaje JPK. Ukoliko stranka nije dostavila dokaz o uplati takse sud nije dužan izdati pristupni kod. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 67/13) članom 6, predviđeno je da se za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda plaća taksa od 5 KM, a za izdati pristupni kod taksa u iznosu od 10 KM.

  U skladu sa navedenim odredbama Pravilnika o CMS-u i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, stranci koja je podnijela pismeni zahtjev za izdavanje JPK-a, koji će joj biti dostavljen putem pošte, naplaćaju se taksa u ukupnom iznosu od 15 KM.

  Dostavljanje JPK-a strankama elektronskim putem, od strane suda biće omogućeno kada se za to stvore neophodni preduslovi.

  Pristup sudskim predmetima putem interneta možete ostvariti na adresi https://www.pravosudje.ba/predmeti.

  6714 PREGLEDA

  Razgledanje spisa

  Stranke u postupku i njihovi punomoćnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise, dok se ostalim osobama koje imaju opravdan interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa, uz podneseni zahtjev.

  Stranke, njihove opunomoćenike i druge ovlašćene osobe obavještava o stanju predmeta referent za upravljanje predmetima na osnova podataka iz elektronske baze podataka i spisa.

  Obavijest će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi. Pri davanju obavjesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredaba.

  Ostalim osobama daju se obavjesti o stanju predmeta samo po odobrenju sudije. Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije. Za fotokopiranje sudskih spisa plaća se sudska taksa.

  Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici na određenom mjestu pod nadzorom referenta za upravljanje predmetima.

  1803 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1