• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presuda u krivičnom predmetu krivično djelo "Tjelesna povreda"

  08.03.2023.
  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
  Broj 77 0 K 121402 K
  Dana, 06.03.2023. godine

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

  Osnovni sud u Prijedoru, sudija Miroslav Popovića, uz učešće zapisničara Jelene Puzavac, u krivičnom postupku protiv optuženog S. B., zbog krivičnog djela „Tjelesna povreda“ iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 64/17, u daljem tekstu: Krivični zakonik RS), po Optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj T22 0 KT 0013959 20 od 28.04.2022. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa radi razmatranja izjave o priznanju krivice, a nakon što je sud prihvatio izjavu o priznanju krivice dana 06. marta 2023. godine, u prisustvu okružnog javnog tužioca Ljube Macanovića i optuženog S. B., donosi

  PRESUDU

  OPTUŽENI:
  S.B., zv. „Srđo“, sin R. i majke D., djevojački S., rođen …. godine u Prijedoru, nastanjen u mjestu Omarska, ul. …, Prijedor, pismen, po zanimanju tehničar elektroenergetike, neoženjen, zaposlen u privrednom društvu Rigips Babić d.o.o. Prijedor, sa mjesečnim primanjima od oko 700,00 KM, srednjeg imovnog stanja, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS/BiH, neosuđivan, JMBG:...

  KRIV JE

  ŠTO JE:
  Dana 07.04.2020. godine, oko 18:00 časova, u gradu Prijedoru, mjestu Omarska, kod nadvožnjaka u neposrednoj blizini RŽR „Arcelrol Mital“ Omarska, zbog ranijih nesuglasica sa H. S. i nakon što je prethodno provocirao Č. M., djevojku H. S., istog fizički napao na način da mu je, u trenutku kada je isti pokušao da izađe iz svog vozila marke „BMW“, zadao udarac zatvorenom pesnicom u predjelu glave, od čije siline je oštećeni pao na tlo, nakon čega je nastavio da mu zadaje udarce zatvorenom pesnicom u predjelu lica, usljed čega je oštećeni izgubio svijest, na koji način je istom nanio tjelesne povrede u vidu nagnječine glave sa potresom mozga, istegnuća vratnog dijela kičme, nagnječenja krsnoslabinskog predjela, oguljotine kože laktova i obuljotine kože desnog koljena.

  Dakle, drugog tjelesno povrijedio.

  Čime je učinio krivično djelo „Tjelesna povreda“ iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

  Pa sud optuženog, na osnovu navedene zakonske
  odredbe, te članova 28, 41, 42,43, 49, 50 i 52 Krivičnog zakonika RS

  O S U Đ U J E

  NA NOVČANU KAZNU u iznosu od 2.500,00 (dvijehiljadepetstotina) KM,

  koju je optuženi dužan da plati u roku od 2 (dva) mjeseca, računajući od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi u određenom roku ne plati novčanu kaznu, a ista ne bude naplaćena u postupku prinudnog izvršenja sud će donijeti odluku o zamijeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

  Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS oštećeni S. H. se u pogledu imovinskopravnog zahtjeva upućuje na parnični postupak.

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi S. B. se obavezuje da sudu plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 300,00 KM, u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude.
  Prikazana vijest je na:
  75 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Presuda u krivičnom predmetu krivično djelo "Tjelesna povreda"

  08.03.2023.
  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
  Broj 77 0 K 121402 K
  Dana, 06.03.2023. godine

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

  Osnovni sud u Prijedoru, sudija Miroslav Popovića, uz učešće zapisničara Jelene Puzavac, u krivičnom postupku protiv optuženog S. B., zbog krivičnog djela „Tjelesna povreda“ iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 64/17, u daljem tekstu: Krivični zakonik RS), po Optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj T22 0 KT 0013959 20 od 28.04.2022. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa radi razmatranja izjave o priznanju krivice, a nakon što je sud prihvatio izjavu o priznanju krivice dana 06. marta 2023. godine, u prisustvu okružnog javnog tužioca Ljube Macanovića i optuženog S. B., donosi

  PRESUDU

  OPTUŽENI:
  S.B., zv. „Srđo“, sin R. i majke D., djevojački S., rođen …. godine u Prijedoru, nastanjen u mjestu Omarska, ul. …, Prijedor, pismen, po zanimanju tehničar elektroenergetike, neoženjen, zaposlen u privrednom društvu Rigips Babić d.o.o. Prijedor, sa mjesečnim primanjima od oko 700,00 KM, srednjeg imovnog stanja, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS/BiH, neosuđivan, JMBG:...

  KRIV JE

  ŠTO JE:
  Dana 07.04.2020. godine, oko 18:00 časova, u gradu Prijedoru, mjestu Omarska, kod nadvožnjaka u neposrednoj blizini RŽR „Arcelrol Mital“ Omarska, zbog ranijih nesuglasica sa H. S. i nakon što je prethodno provocirao Č. M., djevojku H. S., istog fizički napao na način da mu je, u trenutku kada je isti pokušao da izađe iz svog vozila marke „BMW“, zadao udarac zatvorenom pesnicom u predjelu glave, od čije siline je oštećeni pao na tlo, nakon čega je nastavio da mu zadaje udarce zatvorenom pesnicom u predjelu lica, usljed čega je oštećeni izgubio svijest, na koji način je istom nanio tjelesne povrede u vidu nagnječine glave sa potresom mozga, istegnuća vratnog dijela kičme, nagnječenja krsnoslabinskog predjela, oguljotine kože laktova i obuljotine kože desnog koljena.

  Dakle, drugog tjelesno povrijedio.

  Čime je učinio krivično djelo „Tjelesna povreda“ iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

  Pa sud optuženog, na osnovu navedene zakonske
  odredbe, te članova 28, 41, 42,43, 49, 50 i 52 Krivičnog zakonika RS

  O S U Đ U J E

  NA NOVČANU KAZNU u iznosu od 2.500,00 (dvijehiljadepetstotina) KM,

  koju je optuženi dužan da plati u roku od 2 (dva) mjeseca, računajući od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi u određenom roku ne plati novčanu kaznu, a ista ne bude naplaćena u postupku prinudnog izvršenja sud će donijeti odluku o zamijeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

  Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS oštećeni S. H. se u pogledu imovinskopravnog zahtjeva upućuje na parnični postupak.

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi S. B. se obavezuje da sudu plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 300,00 KM, u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude.