• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako pristupiti predmetima suda putem interneta?

  01.07.2014.

  Osnovni sud u Prijedoru obaviještava stranke i javnost da se prilikom izdavanja jedinstvenog pristupnog koda za uvid u predmete putem interneta (JPK), sudska taksa naplaćuje samo u slučajevima kada stranka traži dostavljanje JPK-a putem pošte.

  Jedinstveni pristupni kod za uvid u predmete putem interneta (JPK) se ne izdaje za krivične i prekršajne predmete. 

  Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS), članom 77. propisano je da se pristupni kod izdaje automatski prilikom pokretanja sudskog postupka, odnosno u pisarnici suda na zahtjev stranke, te da stranke koje podneske sudu dostavljaju poštom ili elektronski, mogu podnijeti zahtjev da im se pristupni kod dostavi na isti način. U slučajevima kada stranke lično preuzimaju JPK u pisarnici suda, ne naplaćuje se sudska taksa, niti su stranke obavezne da popunjavaju zahtjev za izdavanje pristupnog koda. Stranke su obavezne da radnicima ovlaštenim za izdavanje JPK-a omoguće identifikaciju putem ličnih isprava, odnosno dostavljanjem punomoći za pravna lica.

  Članom 80d. stav 1.i 2. Pravilnika o CMS-u, definisana je obaveza stranke da prilikom dostavljanja zahtjeva za izdavanje JPK-a i zahtijevanja njegovog dostavljanja putem pošte, sudu dostavi i dokaz o uplati takse predviđene Zakonom o sudskim taksama koji se primjenjuje u sudu koji izdaje JPK. Ukoliko stranka nije dostavila dokaz o uplati takse sud nije dužan izdati pristupni kod. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 67/13) članom 6, predviđeno je da se za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda plaća taksa od 5 KM, a za izdati pristupni kod taksa u iznosu od 10 KM.

  U skladu sa navedenim odredbama Pravilnika o CMS-u i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, stranci koja je podnijela pismeni zahtjev za izdavanje JPK-a, koji će joj biti dostavljen putem pošte, naplaćaju se taksa u ukupnom iznosu od 15 KM.

  Dostavljanje JPK-a strankama elektronskim putem, od strane suda biće omogućeno kada se za to stvore neophodni preduslovi.

  Pristup sudskim predmetima putem interneta možete ostvariti na adresi https://www.pravosudje.ba/predmeti.

  Prikazana vijest je na:
  6714 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako pristupiti predmetima suda putem interneta?

  01.07.2014.

  Osnovni sud u Prijedoru obaviještava stranke i javnost da se prilikom izdavanja jedinstvenog pristupnog koda za uvid u predmete putem interneta (JPK), sudska taksa naplaćuje samo u slučajevima kada stranka traži dostavljanje JPK-a putem pošte.

  Jedinstveni pristupni kod za uvid u predmete putem interneta (JPK) se ne izdaje za krivične i prekršajne predmete. 

  Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS), članom 77. propisano je da se pristupni kod izdaje automatski prilikom pokretanja sudskog postupka, odnosno u pisarnici suda na zahtjev stranke, te da stranke koje podneske sudu dostavljaju poštom ili elektronski, mogu podnijeti zahtjev da im se pristupni kod dostavi na isti način. U slučajevima kada stranke lično preuzimaju JPK u pisarnici suda, ne naplaćuje se sudska taksa, niti su stranke obavezne da popunjavaju zahtjev za izdavanje pristupnog koda. Stranke su obavezne da radnicima ovlaštenim za izdavanje JPK-a omoguće identifikaciju putem ličnih isprava, odnosno dostavljanjem punomoći za pravna lica.

  Članom 80d. stav 1.i 2. Pravilnika o CMS-u, definisana je obaveza stranke da prilikom dostavljanja zahtjeva za izdavanje JPK-a i zahtijevanja njegovog dostavljanja putem pošte, sudu dostavi i dokaz o uplati takse predviđene Zakonom o sudskim taksama koji se primjenjuje u sudu koji izdaje JPK. Ukoliko stranka nije dostavila dokaz o uplati takse sud nije dužan izdati pristupni kod. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 67/13) članom 6, predviđeno je da se za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda plaća taksa od 5 KM, a za izdati pristupni kod taksa u iznosu od 10 KM.

  U skladu sa navedenim odredbama Pravilnika o CMS-u i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, stranci koja je podnijela pismeni zahtjev za izdavanje JPK-a, koji će joj biti dostavljen putem pošte, naplaćaju se taksa u ukupnom iznosu od 15 KM.

  Dostavljanje JPK-a strankama elektronskim putem, od strane suda biće omogućeno kada se za to stvore neophodni preduslovi.

  Pristup sudskim predmetima putem interneta možete ostvariti na adresi https://www.pravosudje.ba/predmeti.