Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Prijedoru

Naziv suda : Osnovni sud u Prijedoru

Predsjednik suda : Danijela Elenkov

Podpredsjednici suda :

Sekretar suda : Tanja Bosančić

Adresa : Akademika Jovana Raškovića 6, 79101 Prijedor

Telefon : 052 211 420

Telefon : 052 211 015

Telefon : 052 232 307

Telefon : 052 234 990

Telefaks : 052 212 248

Elektronska pošta : ossud-prijedor@pravosudje.ba

Web stranica : https://ossud-prijedor.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:30 - 15:30

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : - Uvjerenje da se protiv određenih lica ne vodi krivični postupak; - Uvjerenje da se protiv određenih lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan; -Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti; - Uvjerenje za učešće na tenderu.

Obavijesti o stanju predmeta : Sud izdaje uvjerenje i druge isprave o činjenicama za koje se vodi službena evidencija, a saglasno podacima iz službene evidencije. Uvjerenja i potvrde se izdaju na zahtjev stranke, uz uplaćenu taksu, u pisarnici suda, u vremenu od 07:30 do 15:30 časova.