Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

Aktuelnosti

   1 - 6 / 31  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Realizacija Plana starih predmeta u periodu 01.01.2019-30.06.2019. godine

Realizacija Plana starih predmeta u periodu 01.01.2019-30.06.2019. godine

Realizacija Plana rješavanja starih i zaostalih predmeta za prvo polugodište 2019. godine

10.07.2019.

Unutrašnja reorganizacija ljudskih resursa - druga faza (ICEA Projekat)

Unutrašnja reorganizacija ljudskih resursa - druga faza (ICEA Projekat)

Osnovni sud Prijedor uključen je u aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (ICEA Projekat).

24.06.2019.

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Osnovni sud u Prijedoru zakazuje javno otvaranje ponuda za nabavku robe i kancelarijskog materijala.

26.03.2018.

Sedmica sudskog poravnanja - april 2018

Sedmica sudskog poravnanja - april 2018

Sedmice sudskog poravnanja organizuje se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 16. do 27. aprila 2018. godine.

12.03.2018.

Sedmice sudskog poravnanja u sudovima u BiH

Sedmice sudskog poravnanja u sudovima u BiH

Sedmice sudskog poravnanja organizuje se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine.

31.10.2017.

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Osnovni sud u Prijedoru zakazuje javno otvaranje ponuda za nabavku robe i kancelarijskog materijala.

22.05.2017.

   1 - 6 / 31  >