Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Vodič o postupku pristupa informacijama u Osnovnom sudu u Prijedoru

Na ovoj stranici možete preuzeti Vodič o postupku pristupa informacijama i Indeks registar u Osnovnom sudu u Prijedoru.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo učestvovanje u krivičnom postupku. Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.

Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Promotivni materijali

Sud trenutno nema promotivnih materijala namijenjenih javnosti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh