Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

Šta je medijacija?

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

Medijacija je povoljna za stranke iz slijedećih razloga:

 • stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora
 • mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju
 • medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa
 • medijacija je brza i efikasna
 • spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica
 • medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova
 • informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive
 • iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

Osnovni principi u postupku medijacije su:

 • Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.
 • Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.
 • Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava. Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

Zakon o postupku medijacije se nalazi u Službeni glasnik BiH, br. 37/04


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh