Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

Sporazumni razvod braka

Kao jedan od zakonom predviđenih načina prestanka braka je i prestanak po sporazumu bračnih supružnika o razvodu braka.

Sporazumni razvod braka je moguć kod onih bračnih supružnika koji su održali dobru međusobnu komunikaciju i i kod kojih postoji spremnost da sva pitanja bitna za razvod braka riješe sporazumno.

Na pitanje sporazumnog razvoda se odnosi čl. 55. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 54/02, 41/08) u tekstu kako glasi:

„Čl. 55.

(1) Sud će razvesti brak na osnovu sporazuma bračnih supružnika ako oni nemaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo.

(2) Ako prije donošenja prvostepene presude o razvodu braka jedan od bračnih supružnika odustane od sporazuma o razvodu braka, postupak se obustavlja.“

Postupak razvoda braka po sporazumu bračnih supružnika se pokreće zahtijevom za sporazumni razvod braka u vidu pismenog podneska-izjave kojim oba bračna supružnika izjavljuju da su saglasni da se brak razvede sporazumno i potvrde ispunjenost ostalih uslova iz čl. 55. Zakona.

Izjava mora biti potpisana od strane oba supružnika i ispunjavati sve uslove u pogledu forme kao i svaki podnesak kojim se stranka obraća sudu i može se predati neposredno u pisarnici suda ili putem pošte.

Uz sporazum se dostavlja i Izvod iz matične knjige rođenih za djecu ukoliko su punoljetna, kao dokaz u prilog u toj činjenici i Izvod iz matične knjige vjenčanih.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh