Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

Unutrašnja reorganizacija ljudskih resursa - druga faza (ICEA Projekat)

24.06.2019.

Osnovni sud Prijedor uključen je u aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (ICEA Projekat) u kojem jedna od komponenti Projekta je saradnja VSTS-a sa Švedskom sudskom administracijom (SNACA) kroz unapređenje organizacije procesa rada u sudovima.

Aktivnosti Projekta su, nakon dva pilot suda u Bosni i Hercegovini, u 2019. godini proširene i na šest dodatnih sudova, među kojima je i Osnovni sud Prijedor.

Švedski stručnjaci iz Okružnog suda u Varbergu sarađuju sa Osnovnim sudom u Prijedoru.

U skladu sa naprijed navedenim Projektom, započelo je implementiranje novih radnih metoda; izrada novog plana obuke pripravnika, uključivanje sudijskih pripravnika-volontera u CMS sistem (Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima), izrađene su liste delegiranih zadataka, proširena je sistematizacija radnih mjesta pripravnika, što između ostalog ima za cilj bolju pripremljenost i osposobljenost pripravnika za polaganje pravosudnog ispita, a uključivanje pripravnika u ranom stadiju njihove karijere u specijalizovane sudske zadatke takođe znači da će budući sudski kandidati biti bolje spremni da rade kao sudije.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh