Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

Realizacija Plana starih predmeta u periodu 01.01.2019-30.06.2019. godine

10.07.2019.

Iz analize statističkog izvještaja Osnovnog suda u Prijedoru Realizacija plana u periodu izvještavanja (D/B) za period 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine proizilazi da je Osnovni sud u Prijedoru u prvom polugodištu 2019. godine riješio Plan starih i zaostalih predmeta za 2019. godinu u procentu od 51,76%. U Plan je zbog starosti inicijalnog akta sa prioritetom u radu zavedeno ukupno 2807 predmeta od kojih je u analiziranom periodu riješeno 1453 predmeta.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh